De praktijk wordt iedere 5 jaar gevisiteerd, om te kijken of de praktijk op alle fronten nog voldoet aan de strenge eisen.
De laatste visitatie vond plaats in november 2015. Het is niet verwonderlijk dat Acupunctuur Aalten weer voor 5 jaar is goedgekeurd.

Ieder jaar schoolt Jeannette Harbers zich  weer verder bij. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling en het verder verdiepen in haar vak.
Ook in de westers medische basis heeft Jeannette zich weer verder verdiept.
De zorgverzekeraars eisen HBO kennis op Medisch westers gebied voor alle behandelaars in de “alternatieve “sector.
Dit komt de veiligheid ten goede.

Ze is lid van de FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten) en de Zhong ( Nederlandse vereniging voor traditionele Chinese geneeskunde) daarnaast is ze aangesloten bij het RBCZ (register beroepsbeoefenaars complementaire zorg) en valt ze onder het TCZ (tuchtrecht complementaire zorg)

Ze werkt volgens de wet WWKGZ en is ook aangesloten bij  www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl, voor klachtafhandeling en geschilleninstantie.

FAGT-VignetRBCZ_2014TCZ